ULUDAĞ MİLLİ PARKI, BURSA VE ÇEVRESİDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ V
,,

2009 ULUDAĞ MİLLİ PARKI, BURSA VE ÇEVRESİDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ IV KATILIMCILARI BELİRLENDİ.

 

 

Katılacağınız etkinlik, Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinin sunmakta olduğu doğal ve kültürel kaynakların ekoloji temelli bir doğa eğitimiyle tanıtılması, korunması ve sürdürülebilir bir kalkınma programına uygun biçimde ve süreklilik arz edecek bir tarzda kullanımda tutulmasını hedef alan bir eğitim çalışmasıdır.
.

Doğa eğitiminde işlenecek konular, katılımcıların doğal ortamları bir laboratuar gibi algılayıp sorgulayıcı bir yaklaşımla etkin bir biçimde tartışmaya uygun bir biçimde seçilmeye özen gösterilmiştir. Böylece gözleme dayalı bütüncül öğrenme yaklaşımı öne çıkarılmak istenmiştir. Seçilen bölge örneğinden hareketle, ekosistemdeki doğal döngüler içinde insanın yeri ve konumu üzerinde durulmaktadır. Ekosistemi oluşturan öğe ve işlevlerin birbiriyle olan bütünleyici ilişkilerin, doğal ortamlardaki işleyişin farkına varılmasına ve bir bütün olarak algılanmasına çaba gösterilmektedir.
.

Ekosistem, canlı ve cansız etmenler, doğal denge, biyolojik çeşitlilik, ekolojik çeşitlilik, jeomorfolojik oluşumlar, çevre kirliliği, milli parklar ve korunan alanlar gibi kavramlar üzerinde durularak doğanın dilinin ve mevcut ilişkilerindeki örgün yapı ve işlevlerin kolay öğrenilmesi ve anlaşılmasına yönelik konuların, anlaşılır ve yalın bir dille işlenmesine ve değerlendirme toplantıları ile katılımcıların kazanımlarını içselleştirmelerine yardımcı olunmaktadır.


 

Öğretim üyeleri ve uzmanlar ile farklı üniversitelerden gelen araştırma görevlileri, izci lideri öğretmenleri ve gönüllü toplum örgütü mensupları Uludağ Milli Parkı ve çevresinde bir araya getirerek, farklı bilim alanlarına mensup bilim insanları arası ilişki kurma, düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik yaratıcı ve katılımcı bir eğitim programı uygulamak ve bölgenin ekoturizm olanaklarını sergilemek,

.

Katılımcıların, doğayı bir dershane ve laboratuar gibi algılayarak doğa-insan-toplum ilişkileri ile bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, 

.

Eğitime katılan Araştırma Görevlilerine  “Doğa Koruma”  felsefesini aktararak, kendi konularında yapacakları araştırmalarda ve ileriki yıllarda öğrencilerine verecekleri eğitimde ekolojik yaklaşımı göz önünde tutmalarını sağlamak,